Remont presa (ekscentar i hidraulične)

Remont hidrauličnih i ekscentar presa se uglavnom radi usled habanja pokretnih i nepokretnih delova. Budući da prese, bez obzira da li su hidraulične ili ekscentar, prenosom težine, odnosno snage pokretnih delova preko metala koji se oblikuje, buši ili savija, na nepokretni deo prese izvršavaju zadate operacije, nakon određenog perioda dolazi do habanja ili smanjenja preciznosti i kvaliteta.

Remont je jedan od načina na koji se može vratiti preciznost u radu, produžiti životni vek prese ili unaprediti njene funkcije. Kao i kod drugih alatnih mašina, remont ekscentar i hidrauličnih presa se može raditi na licu mesta ili u pogonu BMT Solutions&Technology.

Stručnost i iskustvo BMT Solutions&Technology ekipa za remont hidrauličnih i ekscentar presa je na veoma visokom nivou. Ekipe BMT Solutions&Technology remontovale su više desetina presa svih namena i veličina.

Za konkretne informacije o mogućnostima remonta alatne mašine, molimo kontaktirajte nas pomoću podataka na stranici kontakt za remont alatnih mašina.


USLUGE REMONTA ALATNIH MAŠINA